top of page

2014 Gründung Einzelfirma Ziegler Car 

2017 Gründung GmbH

2018 Beitritt Autogewerbeverband Schweiz
2023 Umzug nach Rümlingen
 

bottom of page